THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ứng xử của ASEAN trước cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông Nam Á từ 2008 đến nay

Tác giả: Trần Tuấn Đạt
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại Đông Nam Á từ 2008. Chương 2: Ứng xử của ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông Nam Á. Chương 3: Triển vọng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ứng xử của ASEAN

Thông tin chi tiết

Tác giả: Trần Tuấn Đạt
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2014
Mô tả vật lý: 51 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: ASEAN, Cạnh tranh ảnh hưởng, Cạnh tranh Mỹ Trung, Cạnh tranh Trung Mỹ, Khóa luận, Mỹ - Trung Quốc, Trung Quốc - Mỹ

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm