THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Liên minh quân sự Mỹ - Úc dưới thời Tổng thống Donald Trump

Tác giả: Trần Thị Quỳnh Anh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Lịch sử hình thành và các nhân tố tác động đến liên minh quân sự Mỹ- Úc dưới thời Tổng thống Donald Trump. Chương 2: Thực trạng liên minh quân sự Mỹ- Úc dưới thời Tổng thống Donald Trump. Chương 3: Đánh giá liên minh quân sự Mỹ- Úc dưới thời Tổng thống Donald Trump và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Trần Thị Quỳnh Anh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 72 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Donald Trump, Khóa luận, Liên minh quân sự, Mỹ- Úc, Tổng thống Donald Trump, Úc- Mỹ

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm