THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Truyền thông sức mạnh mềm của Trung Quốc tại châu Phi: Nghiên cứu hoạt động của đài CCTV tại châu Phi

Tác giả: Ngô Ngọc Trung
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát về truyền thông sức mạnh mềm và chính sách của Trung Quốc đối với châu Phi. Chương 2: Khảo sát hoạt động của đài CCTV tại châu Phi từ 2012 đến nay. Chương 3: Đánh giá hoạt động của đài CCTV tại châu Phi và đề xuất tham khảo

Thông tin chi tiết

Tác giả: Ngô Ngọc Trung
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 81 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Khóa luận, Sức mạnh mềm, Sức mạnh mềm Trung Quốc, Truyền thông tin tức, Truyền thông Trung Quốc, Truyền thông văn hóa

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm