THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Truyền thông quảng bá thương hiệu quốc gia Tây Ban Nha trong năm 2019

Tác giả: Nguyễn Bảo Ngọc
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Tổng quan về truyền thông và truyền thông thương hiệu quốc gia. Chương 2: Hoạt động truyền thông nổi bật quảng bá thương hiệu quốc gia Tây Ban Nha trong năm 2019. Chương 3: Đánh giá hiệu quả truyền thông quảng bá thương hiệu quốc gia Tây Ban Nha và một số kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Bảo Ngọc
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 58 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Khóa luận, Quảng bá Tây Ban Nha, Quảng bá thương hiệu quốc gia, Thương hiệu quốc gia, Truyền thông quảng bá, Truyền thông văn hóa

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm