THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vai trò của truyền thông mới trong xây dựng thương hiệu quốc gia (Nghiên cứu so sánh hai chiến dịch Thái Lan Amazing Thailand và Singapore Passion made possible năm 2019)

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng ứng dụng truyền thông mới trong chiến dịch xây dựng thương hiệu quốc gia Amazing Thailand và Passion made possible năm 2019. Chương 3: Đánh giá hiệu quả của truyền thông mới trong chiến dịch xây dựng thương hiệu quốc gia và bài học cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 66 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Hiệu quả truyền thông, Khóa luận, Thương hiệu quốc gia, Truyền thông văn hóa, Ứng dụng truyền thông, Vai trò truyền thông, Xây dựng thương hiệu

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm