THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quảng bá thương hiệu quốc gia qua hình ảnh chính trị gia (Nghiên cứu trường hợp thủ tướng Canada Justin Trudeau)

Tác giả: Lê Ngọc Thùy Dương
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát một số vấn đề lý luận về thương hiệu quốc gia và thương hiệu cá nhân của chính trị gia. Chương 2: Nghiên cứu trường hợp thủ tướng Canada Justin Trudeau. Chương 3: Một số gợi ý về xây dựng thương hiệu

Thông tin chi tiết

Tác giả: Lê Ngọc Thùy Dương
Nhà xuất bản: Học viện ngoại giao
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý: 57 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, Thương hiệu quốc gia, Quảng bá thương hiệu

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm