THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hoạt động truyền thông marketing đối với các sản phẩm OCOP quốc gia tiêu biểu

Tác giả: Ngô Thị Hoàng Hà
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng hoạt động truyền marketing cho các sản phẩm gạo thơm đặc sản Thiên Vương và gạo ngon tiến Vua Tiên Nữ của Tập đoàn Lộc Trời. Chương 3: Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp ứng dụng truyền thông- Marketing hỗn hợp cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Tác giả: Ngô Thị Hoàng Hà
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 53 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Hoạt động truyền thông, Khóa luận truyền thông, Marketing, Marketing hỗn hợp, Sản phẩm OCOP, Truyền thông văn hóa, Ứng dụng truyền thông, Khóa luận

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm