THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách ngoại giao năng lượng của Đức dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz

Tác giả: Nguyễn Vũ Hà Nam
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hoạch định chính sách ngoại giao năng lượng của Đức dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz. Chương 2: Hoạch định và triển khai chính sách ngoại giao năng lượng của Đức dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz. Chương 3: Đánh giá về thực tiễn triển khai và dự báo về triển vọng chính sách ngoại giao năng lượng của Đức dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Vũ Hà Nam
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2023
Mô tả vật lý: 72 tr, 72 tr, 30 cm, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Đức, Khóa luận, Khóa luận Chính trị quốc tế, Khóa luận tốt nghiệp, Ngoại giao năng lượng, Quan hệ quốc tế, Thủ tướng Olaf Scholz

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm