THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ngoại giao số: Thực tiễn quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Thu
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. Chương 2: Thực tiễn quốc tế và ngoại giao số. Chương 3: Đánh giá thực tiễn triển khai ngoại giao số của các nước và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Lê Thị Thu
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 65 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Khóa luận quan hệ quốc tế, Ngoại giao số, Quan hệ quốc tế, Thực tiễn ngoại giao số, Triển khai ngoại giao số, Khóa luận

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm