THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hợp tác quốc tế trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu tư năm 2015 đến nay

Tác giả: Phạm Tuyết Mai
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu. Chương 2: Thực trạng hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu từ năm 2015. Chương 3: Đánh giá và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Phạm Tuyết Mai
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 68 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, Hợp tác quốc tế, Khóa luận quan hệ quốc tế, Thực trạng biến đổi khí hậu, Khóa luận

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm